Terug naar overzicht

Leren is het bewust en onbewust opdoen van nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden. Leerprocessen hebben grote invloed op de manier waarop je denkt, voelt, waarneemt en je gedraagt. Leermoeilijkheden kunnen aanleiding geven tot een leerachterstand en psychische problemen en komen vaak voor bij kinderen en jongeren. Gevolgen van leermoeilijkheden zijn pesten, examenvrees, faalangst, maar ze kunnen ook leiden tot gedragsproblemen. Daarnaast kunnen leerproblemen gevolgen hebben voor een studiekeuze en/of zeer verstrekkende problemen geven bij loopbaan(her)oriëntatie. Daarom is het belangrijk om leermoeilijkheden in een vroeg stadium helder te hebben, ze in kaart te brengen, zodat je aan de slag kunt gaan met voor jou passende tools.