Terug naar overzicht

Aanleg en omgeving zijn belangrijke factoren voor de vorming van je persoonlijkheid. Een veilige gehechtheid is voor elk kind cruciaal om een gezonde persoonlijkheid te kunnen ontwikkelen. Onveilige gehechtheid geeft vaak angst en gebrek aan vertrouwen. Ook kunnen vroeger of later gedragsproblemen ontstaan. Er zijn veel variaties van persoonlijkheidsproblemen en, als je een diagnose hebt, persoonlijkheidsstoornissen. In de praktijk merk je dat je persoonlijk en sociaal kunt vastlopen door de manier waarop je omgaat met jezelf en hoe je in contact staat met anderen. Zo kunnen ook problemen ontstaan in het aangaan van een gezonde (liefdes)relatie.