Terug naar overzicht

Hyperactief is meer dan druk. Hyperactiviteit is een hoofdkenmerk van de stoornis ADHD. Hyperactiviteit kan op deze stoornis wijzen, maar het kan ook slechts hyperactief gedrag betreffen. Wanneer ben je hyperactief? Als je niet stil lijkt te kunnen zitten, voortdurend in beweging bent, buitengewoon veel praat, je aandacht maar korte tijd kunt vasthouden, als je impulsief en snel driftig handelt. Je beweeglijkheid lijkt niet te controleren en vaak heeft te maken met prikkels van buitenaf. Hyperactiviteit komt vaak voor bij kinderen maar ook volwassenen kunnen dit gedrag vertonen. Behandeling is zeer effectief.