Terug naar overzicht

Er zijn verschillende oorzaken die tot werkgerelateerde problemen leiden, zoals burn-out, problemen in de relatie met leidinggevenden of collega’s, pesten op het werk, het werk niet meer zien zitten, het verloop van de carrière, reorganisaties en het ervaren van een te hoge of lage werkdruk. Al deze problemen hebben te maken met het ervaren van stress. Het is niet primair de situatie zelf, maar jouw verhouding ertoe die mee bepalend is of je werk je problemen geeft. Hoewel het ervaren van stress een psychologisch verschijnsel is, heeft stress ook een uitwerking op de lichamelijke gezondheid. Werkgerelateerde problemen zijn van invloed op je gehele welzijn.

Bij stress symptomen maken we onderscheid in psychische stress symptomen en lichamelijke stress symptomen. Hieronder een aantal symptomen.

Lichamelijke stress symptomen

 • Vermoeid
 • Slapeloos
 • Spierpijn
 • Spanning in je buik
 • Kortademig
 • Hoofdpijn
 • Beperkt zicht
 • Oorsuizen/tinnitus
 • Hartkloppingen
 • Hoge bloeddruk
 • Hyperventilatie
 • Chronische hyperventilatie
 • Trillende handen/oogleden

Psychische stress symptomen

 • Concentratieproblemen
 • Stemmingswisselingen
 • Neerslachtig gevoel
 • Angst- en paniekklachten
 • Opgejaagd zijn
 • Nergens zin in hebben
 • Neiging tot verslaving
 • Geheugenverlies
 • Verward zijn
 • Gevoelig voor prikkels