Terug naar overzicht

Eind jaren zeventig heeft Alexander Löwen de Bioenergetische Analyse (BeA) als psychotherapeutische methode ontwikkeld en in Nederland geïntroduceerd. Het is een werkwijze die op het lichaam, het zelf en op de relatie georiënteerd is. Deze aspecten van de mens samen vormen een psychosomatische eenheid. De kern van deze werkwijze is een gelijkwaardige en wederzijdse afstemming tussen cliënt en therapeut, die veilig is waardoor mensen zichzelf werkelijk kunnen veranderen.

Visie op mens en ontwikkeling

Mensen hebben behoefte aan contact en verbinding, onderlinge afstemming, onderlinge afhankelijkheid en autonomie en weten dat er van jou gehouden wordt. Een belangrijk uitgangspunt is dat onze (relationele) basis gevormd wordt in de eerste levensjaren: in de primaire relatie met moeder/vader en het gezin van herkomst. Mensen ontwikkelen zichzelf voortdurend, in de interactie met anderen. Zonder menselijk contact en emotionele verbindingen leven we minder gezond. Het is de verbondenheid met anderen die je motiveert en uitnodigt om jezelf te blijven ontwikkelen. Je bent een samenspel van alle eerdere ervaringen waardoor je "kijk"op je omgeving gekleurd is. Met deze gekleurde bril kijk je de wereld in. Je levensgeschiedenis vastligt in het lichaam en je manier van doen. Pijnlijke levenservaringen worden o.a. opgeslagen  in de vorm van spierspanningen. Dit wordt gezien als een reactie, een defensiepatroon van mensen op lastige levensomstandigheden. Je verliest je vitaliteit en levendigheid. Bij moeilijk te verwerken gebeurtenissen geven je lichaam en je geest signalen af dat er iets aan de hand is. Soms lukt het niet om zelf uit je situatie of problemen te komen en ontstaat er een kwetsbare plek. Waar je met de hulp en aandacht weer doorheen of overheen kunt groeien.

Manier van werken

Vanuit het hier en nu wordt letterlijk stilgestaan bij de karakteristieke reacties en houdingen die je hebt aangenomen. Welke ervaringen hebben je bril gekleurd daarin? De aandacht gaat uit naar wat er anders zou kunnen en naar de mogelijkheden die je hebt.

De focus ligt op de taal van het lichaam - houding, beweging, ademhaling, beweeglijkheid en vocale expressie - en non-verbale signalen. Thema's als zelfbeeld, zelfexpressie, zelfcontrole en vitaliteit komen hierin naar voren. Dit proces geeft ruimte aan een perspectief op veranderingen waardoor je zelf weer de regie kunt nemen over je leven.

Doel van de BeA bio-energetische aandacht en bewegingsoefeningen is om je meer bewust te worden hoe je met jezelf, je emoties en gevoelens om gaat. Sinds kort is het bewijs ook geleverd dat er een neuraal netwerk actief is tussen de bijnieren en de motorische cortex in het brein. Dit betekent dat de aandacht- en bewegingsoefeningen zoals we die in de BeA gebruiken ook een wetenschappelijke basis hebben.