Terug naar overzicht

 De cliënt en naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intake. Daarin komt in ieder geval aan de orde:
    •    wat de klachten en problemen zijn;
    •    hoe ze volgens cliënt en naast betrokkenen zijn ontstaan;
    •    de impact van de klachten en problemen op cliënt en omgeving;
    •    het doel van de behandeling;
    •    wat de gewenste veranderingen zijn en wat er nodig is om deze tot stand te brengen;
    •    het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.
 
In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de cliënt en de naast betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.

Vind een therapeut die bij jou past!

Via onze therapeuten-zoeker kun je eenvoudig een therapeut zoeken die jou verder kan helpen met dit onderwerp.

side-overlay

Wat krijg ik vergoed en hoe vraag ik een therapie aan?

Via zorgwijzer.nl kun je direct zien wat jouw zorgverzekeraar vergoed.

Je kan direct met jou gekozen therapeut contact opnemen voor een afspraak.