Terug naar overzicht

Integrated Psychotherapy

Bodymind Integrated Psychotheapy is een geïntegreerde methode van lichaamsgerichte Psychotherapie. Zij bevat waardevolle elementen uit de klassieke lichaamsgerichte benaderingen, aangevuld met recente inzichten uit de hechtingstheorie en de neuropsychologie, samengevoegd tot een samenhangende manier van werken.

Het kader van Bodyind Integrated Psychotherapy wordt gevormd door de karakterstijlen van Wilhelm Reich en Stephen Johnson. Dit kader wordt vanuit diverse methoden benaderd, zoals ademwerk, bio-energetica, bodydrama en groepsdynamica.