Terug naar overzicht

 

 

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie

Lichaamsgeoriënteerde psychotherapie gaat uit van een integrale visie op mens, ontwikkeling, ziekte en gezondheid en een duidelijke theorie over het functioneren van lichaam en geest. Uitganspunt is dat het lichaam de gehele persoon reflecteert en dat er een permanente wisselwerking bestaat tussen lichaam en omgeving.

De bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan dragen bij tot de versterking van het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel en autonomie. Lichaamsgeoriënteerde therapie zorgt dat de cliënt met nieuwe mogelijkheden en inzichten verder kan gaan. De therapeut ondersteunt cliënten om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen, zodat de cliënt gericht kan worden uitgenodigd om oude patronen los te laten.

De methode is in het licht van nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten in het veld van (ontwikkelings-)psychologie, pedagogiek, neurofysiologie en biologie in de loop der jaren verder ontwikkeld en terug te vinden in verschillende therapievormen. Naast de typlogie van de karakterstructuren omvatten de hedendaagse werkwijzen o.a. innovaties uit attachment theorie, infant research, pedagogiek, systeemtheorie en neurobiologie.

Werkwijze

Centraal in het therapieproces staat de primaire emotie-regulering en de bewustwording van lichaamssensaties en de gevoelsmatige betekenis daarvan. Het doel is het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel, de zelfregulering en de autonomie te versterken. De therapeut richt zich op zowel de psychische en emotionele ontwikkeling van de cliënt als ook op de geblokkeerde emoties en energiehuishouding in het lichaam. Door gebruik te maken van de levens- en familiegeschiedenis van de cliënt komen er gevoelens, beelden en herinneringen uit de jeugd naar boven, die vaak onbewust het leven beïnvloeden of bepalen. Beperkende patronen of problemen worden gerelateerd aan de context van het verleden.

De therapeut ondersteunt cliënten om eigenschappen en verborgen kwaliteiten naar voren te brengen zodat de cliënt gericht kan worden uitgenodigd om ongezonde (gedrags-)patronen los te laten. De bewustwording van lichaamssensaties draagt bij tot de versterking van het lichaamsbewustzijn, het identiteitsgevoel en autonomie. De cliënt verwerft nieuwe mogelijkheden en inzichten om weer de regie te nemen over zijn of haar leven. De therapie kan zowel preventief als helend worden ingezet.

Therapeutische technieken

Technieken hebben als doel de cliënt gezonder te leren leven. Om dit te bereiken, leert de cliënt in de therapie adequaat omgaan met zijn gevoelens en emoties, gedachten, overtuigingen en gedrag in het alledaagse leven. 

In de verschillende methoden van lichaamsgeoriënteerde (psycho)therapie wordt naast het gesprek en de therapeutische relatie gewerkt met o.a. diverse ademtechnieken, massage- en vegetotherapie, ervaringsgerichte fysieke en interactieve oefeningen, mindfulness technieken, en trauma gerichte technieken zoals Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Trauma Release Oefeningen (TRE), Somatic Experiencing (SE), en Body Movement Desensitization and Reprocessing (BMDR).

Doelgroep

Lichaamsgeoriënteerde therapie kan effectieve hulp bieden bij klachten op fysiek, mentaal en emotioneel gebied:

  • lichamelijke klachten, spanningen of chronische vermoeidheid
  • angstige of depressieve klachten, psychosomatische of somatoforme problematiek
  • ingrijpende ervaringen die niet of onvoldoende zijn verwerkt, posttraumatische klachten
  • trauma gerelateerde klachten vanuit de persoonlijke ontwikkeling of door een actuele traumatische gebeurtenis
  • voortdurend vastlopen en structurele problemen thuis, in de omgeving of op het werk
  • vastgelopen zijn binnen andere hulpverleningstrajecten en het gevoel hebben dat praten niet verder helpt

Vind een therapeut die bij jou past!

Via onze therapeuten-zoeker kun je eenvoudig een therapeut zoeken die jou verder kan helpen met dit onderwerp.

side-overlay

Wat krijg ik vergoed en hoe vraag ik een therapie aan?

Via zorgwijzer.nl kun je direct zien wat jouw zorgverzekeraar vergoed.

Je kan direct met jou gekozen therapeut contact opnemen voor een afspraak.