Terug naar overzicht

In het gezin, op school, op het werk, bij vrienden: je plek binnen een groep bepaalt voor een belangrijk deel je beeld van de wereld en van jezelf. De anderen in die groep en de onderlinge dynamieken zijn van grote invloed. Positief, als het je sterkt in wie je bent en je vanuit een veilige basis het leven tegemoet kunt treden. Maar ook negatief. Bijvoorbeeld als je een rol krijgt toebedeeld die je eigenlijk niet wilt of kunt hebben. Of als groepen naar je gevoel met elkaar conflicteren. Als dat je beperkt in wie je bent, wie je wilt zijn en in je functioneren, kun je met therapie werken aan een oplossing. Individueel of in groepsverband.