Terug naar overzicht

Een familieopstelling geeft je inzicht in de lijnen die je verbinden met je ouders, het gezin waar je vandaan komt en de rest van je familie. En waar die lijnen verstrikt raken en jou belemmeren, bijvoorbeeld rond ziekte, verlies, aanzien of geld. Je ziet wat je plek is. Letterlijk: bij een familieopstelling stel je representanten van jezelf en je familie op in een ruimte. Intuïtief maar wel volgens een methodiek. De begeleider stelt vervolgens vragen, waardoor wisselwerkingen en dynamieken ontstaan. In dit krachtenveld van energie en emoties worden knelpunten, problemen én oplossingen zichtbaar.

De representanten kennen jou en je familie niet en staan dus open en oordeelloos in de opstelling. Daardoor krijg je een objectief beeld, dat je helpt begrijpen en accepteren. Waardoor knopen ontward kunnen worden en de weg weer vrij komt voor je eigen levenswandel.

Andere vormen van familieopstellingen zijn familie-constellaties en tafelopstellingen en ook worden opstellingen gebruikt in organisaties.