profielfoto

Marleen Dekker

  • Telefoon0641475588

Algemene gegevens

  • Registratienummer210107

Achtergrond

Mijn naam is Marleen Dekker, geboren in 1983.

Op de basisschool had ik veel moeite met leren lezen; uiteindelijk werd in groep 5 de diagnose dyslexie gesteld. 

Na de basisschool startte ik met Mavo/Havo maar dit werd al snel Mavo en daarna zelfs VBO. Hierna doorgestroomd naar MBO en daarna HBO, waarbij ik tijdens mijn opleiding HBO Maatschappelijk Werk ging werken in crisisopvang en in gezinsvervangende tehuizen voor kinderen en jongeren met diverse problematiek, zoals verstandelijke beperkingen, autisme, ADH()D, ODD, hechtingsproblemen e.d. Na het behalen van mijn HBO-diploma in 2006 ben ik gaan werken als gezinsbehandelaar, waarbij ik gezinnen heb behandeld die problemen hadden op meerdere levensgebieden. Vrijwel altijd bleken er psychische problemen te bestaan welke voortkwamen uit een leer-/ gedragsprobleem en/of trauma, bij zowel de ouders als hun kinderen. Ik heb toen ervaren dat behandeling teveel bestond uit symptoombestrijding i.p.v. het aanpakken van de oorzaak.

Filosofie

Omdat ik het beter vind de oorzaak van problemen aan te pakken in plaats van aan symptoombestrijding te doen, heb ik de opleidingen traumaverwerking (EMDR) en reflexintegratietherapie (INPP) gevolgd. Hiermee laat ik kinderen en volwassenen graag zien dat het leven leuker kan zijn.